Kayıtlar

2019 tarihine ait yayınlar gösteriliyor

Siz Yinede Buraya Bakınız!

Resim
Sözlük anlamıyla bilgi, öğrenme, araştırma ve gözlem yoluyla elde edilen her türlü gerçek, malumat ve kavrayışın tümüdür. Duyuru, Bilgi, çok farklı şekillerde tanımlanmaktadır. Bilgi doğruluğu ispatlanmış inançlardır (Nonaka ve Takeuchi, 1995:58). Bilgi, önceden belirlenen bir dizi sistematik kural ve prosedüre uygun bir biçimde işlenmiş enformasyondur. BURAYA BAKINIZ


Buraya Bakınız Sosyal Haber Bilgi ve Paylaşım Sitesi
Detaylı bilgi edinmek ve araştırma yapmak için BURAYA BAKINIZ

Sosyal Paylaşım Sitesi

Resim
Bilgi edinmek öğrenerek hayata karşı bakış açımızı değiştirmek insanoğlu için en önemli bir kavramdır. Kendini geliştirmek isteyen kişiler sürekli araştırma içerisinde olur ve her şeyi öğrenmek isterler. Öğrenmenin ne yaşı ne de sınırı vardır. Buraya bakınız sosyal paylaşım ve bilgi portalı kullanıcıların bilgi edinmelerine fayda sağlamak üzere kurulan bir platformdur.


Merak Ettiğiniz Konular İçin Buraya Bakınız! Sosyal paylaşım ve bilgi sitemiz BURAYA BAKINIZ da istediğiniz bir çok bilgiye ulaşabileceksiniz.