Siz Yinede Buraya Bakınız!

Sözlük anlamıyla bilgi, öğrenme, araştırma ve gözlem yoluyla elde edilen her türlü gerçek, malumat ve kavrayışın tümüdür. Duyuru, Bilgi, çok farklı şekillerde tanımlanmaktadır. Bilgi doğruluğu ispatlanmış inançlardır (Nonaka ve Takeuchi, 1995:58). Bilgi, önceden belirlenen bir dizi sistematik kural ve prosedüre uygun bir biçimde işlenmiş enformasyondur. BURAYA BAKINIZ

bakınız

Buraya Bakınız Sosyal Haber Bilgi ve Paylaşım Sitesi


Detaylı bilgi edinmek ve araştırma yapmak için BURAYA BAKINIZ

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Sosyal Paylaşım Sitesi