Buraya Bakınız

Blog Haber İçin Buraya Bakınız

Almanya’da Rüzgâr ve Güneş

Almanya'da rüzgâr ve güneşin payı yüzde 32,5 oldu.

Almanya'nın elektrik üretimi içindeki yenilenebilir enerji payının; 2020 yılında hem oransal hem de miktar olarak şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaşacağı hesaplandı. Alman Federal Enerji ve Su Yönetimi Birliği (BDEW) ile Baden - Württemberg Güneş Enerjisi ve Hidrojen Araştırma Merkezi tarafından yapılan; ortak çalışmanın sonuçlarına göre ülkedeki toplam elektrik üretimi ise bir yıl önceye göre gerileyecek. Ülkenin elektrik üretiminin %44,6'sı yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandı. Almanya'da rüzgâr ve güneşin payı yüzde 32.5 oldu. Çalışmanın öngörüsüne göre Almanya'nın toplam elektrik üretimi bir yıl önceye göre; yüzde 6.5 oranında gerileme ile 564.5 milyar kilovat-saat (kWh) olarak gerçekleşecek. Bu üretim içindeki yenilenebilir enerji payı 2019'a göre yüzde 4.2 oranında artış ile 251.7 milyar kilovat-saat (kWh) olarak gerçekleşecek; bu kaynakların toplam üretimdeki payı yüzde 44.6 olacak.

Rüzgar ve güneş payı yüzde 32.5 oldu

Karasal rüzgâr enerjisi kaynaklı üretimi yüzde 4.2 oranında artış ile 105.3 milyar kWh kıyı ötesi rüzgâr enerjisi kaynaklı üretim; yüzde 11.2 oranında artış ile 27.5 milyar kWh olarak gerçekleşecek. Güneş enerjisi yüzde 11.8 ile üretimin en fazla arttığı yenilenebilir enerji kaynağı olacak; Almanya elektrik üretiminin 50.4 milyar kWh'lik bölümü güneşten sağlanmış olacak. Biyokütle kaynaklı üretim yüzde 1.1 azalış ile 44.1 milyar kWh hidroelektrik santralleri tarafından üretilen elektrik ise; yüzde 8.5 azalış ile 18.5 milyar kWh olacak. Bu üretim rakamı sonrası ülkenin 2020 yılı elektrik üretiminde karasal rüzgâr enerjisinin payı yüzde 18.7 kıyı ötesi rüzgâr enerjisinin yüzde 4.9 güneş enerjisinin yüzde 8.9 biyokütlenin yüzde 78 ve hidroelektrik santrallerinin yüzde 3.3 olacak.

''İklim hedefleri için artış hızı yetersiz''

Bununla birlikte açıklamada değerlendirmesi yer alan BDEW Yönetim Kurulu Başkanı Kerstin Andreae; yenilenebilir enerji payı yükselmesine karşın koronavirüs salgını nedeni ile düşen elektrik üretiminin artıştaki yetersizliği gizlediğini savundu. Andreae açıklamasında 11 Aralık 2020 tarihli zirvede Avrupalı liderlerin 2030 yılı sera gazı emisyonu seviyesinin 1990 yılının %65 altına düşme hedefi belirlediğine dikkat çekti.

Ülkenin 2030 yılı iklim hedeflerine yenilenebilir enerjide mevcut büyüme hızıyla ulaşamayacağı uyarısında bulundu. Almanya Federal Yönetiminin çok daha hırslı bir Yenilenebilir Enerji Yasası uygulamasını devreye alması gerektiğinin de altını çizdi. Kerstin Andreae aynı zamanda, mevcut rüzgâr enerjisi santralleri için yeniden güçlendirme projelerinin yaygınlaştırılmasının önemini savundu. Modern, verimli ve güçlü sistem ile donatılmasına da vurgu yaptı.

Yorum Gönder

0 Yorumlar